Προφίλ Εταιρείας

/Προφίλ Εταιρείας
Προφίλ Εταιρείας 2018-02-26T18:40:36+00:00

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1992 από τον Παναγιώτη Κάφαλη ο οποίος και τη διευθύνει μέχρι και σήμερα. Η έδρα της βρίσκεται Ζήνωνα 2 στα Άνω Λιόσια.

Η εταιρία ασχολέιται με την μεταφορά και την εγκατάσταση κάδων για τη συλλογή στερεών απορριμμάτων, την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις μας και ανάλογα με τη παραγγελία του πελάτη (καταστροφή ή ανακύκλωση) γίνονται οι ανάλογες δραστηριότητες.

Γίνετε καταστροφή όλων των στερεών απορριμμάτων όπως ξύλο, γυαλί, μέταλλο, υφάσματα, πλαστικό και μείξη αυτών. Στα ίδια γίνεται και ανακύκλωση.

Επιπροσθέτως κάνουμε και συλλογή απορριμμάτων από τρόφιμα όμως μόνο για τη μεταφορά τους στα Χ.Υ.Τ.Α.