Loading...
Αρχική 2018-03-07T02:31:20+00:00

Καλώς ήρθατε στην εταιρία Kafalis

Συνεπείς με την φήμη και την πολυετή ενασχόλησή μας στον χώρο διαχείρισης πάσης φύσεως απορριμμάτων και υλικών έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους από χρόνια πελάτες και φίλους που μας στηρίζουν και στηρίζουμε. Ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και φροντίζουμε να είμαστε πάντα μπροστά από τους ανταγωνιστές μας. Ο 21ος αιώνας μας βρήκε έτοιμους από κάθε άποψη. Η φροντίδα του περιβάλλοντος που ζούμε είναι αρχή μας από την πρώτη μέρα που μπήκαμε σ’ αυτόν τον χώρο. Η γρήγορη εξυπηρέτηση, η σωστή και αποτελεσματική συνεργασία αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες χτίστηκε η επιχείρησή μας.
Διαθέτουμε κάδους κάθε τύπου, containers και ειδικό εξοπλισμό για την συγκέντρωση, μεταφορά, διαλογή, επεξεργασία και τελική διευθέτηση των υλικών που συγκεντρώνουμε. Μπάζα, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί και κάθε είδους υλικό που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα, το επεξεργαζόμαστε με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, συσκευάζουμε αν είναι απαραίτητο και διαθέτουμε ή καταστρέφουμε ανάλογα με την περίπτωση. Εκτός αυτών ασχολούμαστε και με την ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων υλικών και διαθέτουμε ειδικά γερανοφόρα φορτηγά, σπαστήρες για επιτόπου ή στις εγκαταστάσεις μείωση του όγκου, διαχείριση υπερμεγεθών αντικειμένων, καθαρισμό χώρων κλπ. Καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες σ’ αυτόν τον τομέα.

Ενοικίαση containers

Η εταιρία μας προσφέρει ενοικίαση containers- κάδων αποκομιδής και απόρριψης απορριμμάτων.

Οι κάδοι οι οποίοι παρέχουμε είναι διαστάσεων: 10m3, 15m3, 35m3, οι οποίοι τοποθετούνται με ειδικά γερανοφόρα οχήματα. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το κάδο που εσείς χρειάζεστε σε οποιαδήποτε μέρος μας υποδείξετε, για όσο χρονικό διάστημα εσείς επιθυμείτε.

Καλέστε στο σταθερό ή κινητό για άμεση εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα και σχεδόν πάντα αυθημερόν παράδοση για σημεία εντός Αττικής. Για εκτός Αττικής επικοινωνήστε μαζί μας για τους χρόνους παράδοσης.

Ποιος είναι ο σκοπός των κάδων;

Σκοπός των κάδων αυτών είναι η συλλογή μπαζών ή απορριμμάτων, σε

 • νεοαναγειρόμενες οικοδομές
 • πρόσθετες εργασίες υπαρχόντων κτηρίων
 • ανακαινίσεις
 • αποξηλώσεις (σε βιομηχανικούς χώρους, Δήμους και Κοινότητες).

Ακόμη κάποια πλεονέκτημα αυτών των κάδων είναι ότι:

 • με την ύπαρξη αυτών μειώνεται η απασχόληση που θα χρειάζονταν για τη φόρτωση και την εκφόρτωση,
 • διατηρείται και ο χώρος καθαρός από απορρίμματα που θα μείωναν την αισθητική του περιβάλλοντος, δεν χρειάζεται ,
 • δεν χρειάζεται φορτωτής για τη φόρτωση μπαζοφόρου οχήματος ,
 • δεν κλείνετε δρόμους, παρεμποδίζοντας έτσι την κυκλοφορία και τέλος
 • οι κάδοι αυτοί είναι λίγο μεγαλύτεροι από ένα επιβατικό αυτοκίνητο, σας λύνει επομένως και το πρόβλημα στενότητας χώρου.

Επίσης η εταιρεία μας σας παρέχει και τις υπηρεσίες ειδικών φορτηγών με γερανούς και σταθερές καρότσες, για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Μηχανήματα που διαθέτουμε για ενοικίαση:

Open top container 10m3: (φωτογραφία)

Close top container 10m3: (φωτογραφία)

Open top container 15m3: (φωτογραφία)

Open top container 30m3: (φωτογραφία)

Press container 20m3: (φωτογραφία)

Όχηματα μεταφοράς του εξοπλισμού:

 • Συλογής και μεταφόρας container 30m3 (με ανυψωτικό μηχανισμό): (φωτογραφία)

Ανακύκλωση, γιατί;

Όσον αφορά τη σχέση της εταιρίας μας με την ανακύκλωση: μεταφέρουμε τους κάδους απορριμμάτων/ containers για τη συλλογή αυτών και στη συνέχεια αναλαμβάνουμε τη μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις μας, τα διαχωρίζουμε ανάλογα με το είδος του κάθε υλικού όπως από καλώδια κτλ, τα τεμαχίζουμε όταν χρειάζεται ή ότανμας το ζητήσει η εταιρία, τα δεματοποιούμε και τα δίνουμε στις αντίστοιχες εταιρίες για να γίνει η επαναεπεξεργασία αυτών των υλικών. Η εταιρία κάνει ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, ξύλου, γυαλιού, μετάλλου, συνθετικών υλικών, υφάσματος, μεικτή συσκευασία αυτών, χαλκός (σε όλες τις μορφές του).

Η παραγωγική διαδικασία περιγραμματικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Πρώτο στάδιο: Άφιξη και εγκατάσταση

Δεύτερο στάδιο: Μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας

Τρίτο στάδιο: Ζύγιση και έλεγχος φορτίων

Τέταρτο στάδιο: Προδιαλογή – αφαίρεση ογκωδών

Πέμπτο στάδιο: Χειρωνακτική διαλογή ανά είδος (χαρτί, πλαστικό, μέταλλό, ξύλο).

Έκτο στάδιο: Τα πλαστικά και τα ξύλα οδηγούνται σε σταθερό κινητό σπαστήρα τα μέταλλα σε πρέσα και τα καλώδια οδηγούνται σε αποφλοιωτή καλωδίων. Για τα μεγάλων διαστάσεων μέταλλα υπάρχει δυνατότητα κοπής με οξυγόνο.

Έβδομο στάδιο: Προσωρινή αποθήκευση (αποστολή προς περαιτέρω ή τελική επεξεργασία).

Όσον αφορά τη προσωρινή αποθήκευση των διαχωρισμένων ανά είδος απορριμμάτων αυτή λαμβάνει χώρα στο υπαίθριο τμήμα της εγκατάστασης.


Καταστροφή Παγίων για φορολογικούς/ασφαλιστικούς λόγους:

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και οι εταιρίες αγοράζουν εμπορεύματα και υλικά από διάφορους προμηθευτές, μερικά τυχαίνει να είναι ελαφρώς χτυπημένα ή κατεστραμμένα, να έχουν προκληθεί ζημιές στα κουτιά και γενικά να υπάρχουν διαφόρων μορφών ελαττώματα τα όποια οδηγούν τα προϊόντα αυτά σε απόσυρση. Προκειμένου λοιπόν να μην γίνει η πώληση αυτών σε χαμηλότερη τιμή από εμπόρους μαύρης αγοράς κτλ οι εταιρίες αυτές ζητούν από εταιρίες καθαρισμού και καταστροφής προϊόντων να τα καταστρέψουν. Εκτός όμως από αυτό μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα, ξύλα, πλαστικά κτλ τα όποια να μην χρειάζεται πλέον η επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσει ή ακόμη και να μην κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο για αυτό και να θέλει να τα καταστρέψει. Είμαστε και εμείς μία από τις εταιρίες καταστροφής ελαττωματικών και ακατάλληλων ειδών. Διαθέτουμε δύο μεθόδους καταστροφής απορριμμάτων την καταστροφή με την μέθοδο «τεμαχισμού» και την καταστροφή με τη μέθοδο «θραύσης με αρπάγη».

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 1. να ενοικιάζει κάδους απορριμμάτων/containers στις εταιρίες τους μεταφέρει σε αυτή και τους εγκαθιστά, με τους οποίους θα γίνεται η συλλογή απορριμμάτων.
 2. μετά τη συλλογή απορριμμάτων, την μεταφορά αυτών των κάδων
  • στο χώρο καταστροφής αυτών (στις εγκαταστάσεις μας) με τις μεθόδους που αναφέρονται στη συνέχεια.
  • ή ανακύκλωσης
  • ή αν πρόκειται για τρόφιμα στη μεταφορά για απόρριψη στα Χ.Υ.Τ.Α.
 1. παρέχουμε την βεβαίωση καταστροφής στους αρμόδιους της εταιρίας που μας κάλεσε.
 1. το κατεστραμμένο πλέον φορτίο οδηγείται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων οπού εκεί γίνονται αποδεκτά μόνο κατεστραμμένα υλικά.

Επιπρόσθετος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για τη καταστροφή των υλικών υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής το οποίο αναφέρει ακριβώς τι υλικά και σε τι ποσότητα δίνονται για καταστροφή. Όλες οι διαδικασίες γίνονται νόμιμα. Σε όλη την διαδικασία υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρίας που παρακολουθεί τη διαδικασία για αποφυγή λαθών. Τέλος δίνεται η δυνατότητα από την εταιρία να επιλέξει την ημέρα που θέλει να γίνει η καταστροφή των απορριμμάτων με πλήρη νομική κάλυψη.

Καταστροφή απορριμμάτων με τη μέθοδο τεμαχισμού

Για να δείτε βίντεο εκτέλεσης της μεθόδου κάντε κλικ εδώ.

Κατά τη διαδικασία αυτή τα στερεά απορρίμματα τα οποία μπορεί να είναι

 • Γυαλί
 • Ξύλο
 • Πλαστικό
 • Χαρτί
 • Υφάσματα
 • Μέταλλο

εισέρχονται στο μηχάνημα από το όποιο στην συνέχεια γίνεται ο τεμαχισμός στο 1 εκατοστό.

Καταστροφή με τη μέθοδο «θραύσης με αρπάγη».

Η συγκεκριμένη διαδικασία καταστροφής αφορά υλικά τα οποία είναι μεγαλύτερα και πιο ογκώδη και δεν μπορούν να καταστραφούν με τη μέθοδο τεμαχισμού εξ αρχής. Γίνεται καταστροφή στερεών υλικών όπως το πλαστικό, το ξύλο, το μέταλλο κτλ αλλά σε υπερμεγέθη αντικείμενα.