Λίγα λόγια για την ανακύκλωση

/Λίγα λόγια για την ανακύκλωση
Λίγα λόγια για την ανακύκλωση 2018-02-26T18:39:58+00:00

Η ανακύκλωση ξεκίνησε μάλλον 4000 χρόνια πριν στην Ευρώπη όπου παρατηρείται ανακύκλωση χαλκού καθώς επίσης εκείνη την εποχή παρατηρείται μάλλον ότι γίνονταν ανακύκλωση και στη Κίνα. Λίγο πριν από το μεσαίωνα εμφανίστηκαν οι ρακοσυλλέκτες. Από τα μεσσιανικά χρόνια όπου στις πόλεις το πρόβλημα συλλογής απορρήτων οδηγούσε σε εξάπλωση επιδημιών και συνεπώς στο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων ξεκίνησε η ανακύκλωση χαρτιού. Τα υλικά στα οποία γινόταν κυρίως ανακύκλωση τότε ήταν δέρματα, υφάσματα, αντικείμενα όπως ο χαλκός και το χαρτί καθώς και ανακύκλωση γεωργικών υπολειμμάτων που χρησιμοποιούνταν ως λίπασμα. Με το πέρασμα των χρόνων γίνονταν ανακύκλωση χρυσού, στάχτης, ξύλου και οστών.

Όμως τη εννοούμε όταν λέμε ανακύκλωση;

Πρόκειται για μία διαδικασία επαναεπεξεργασίας ενός προϊόντος το οποίο μοιάζει άχρηστο, για τη δημιουργία κάποιου άλλου αντικειμένου το όποιο μπορεί να επανέλθει στην οικονομία. Θεωρείται και μοιάζει με άχρηστο αλλά δεν είναι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμη. Συνεπώς αντί να το απορρίψουμε επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την υγεία μας, το επεξεργαζόμαστε και δημιουργούμε ένα διαφορετικό προϊόν εξοικονομώντας πρώτες ύλες, ενέργεια και βοηθώντας στη προστασία του περιβάλλοντος. Κυρίως γίνεται ανακύκλωση

  • Του χαρτιού
  • Του γυαλιού
  • Του αλουμίνιου
  • Του πλαστικού
  • Ηλεκτρικών συσκευών όπως (οικιακές συσκευές (πλυντήρια κτλ), μικροσυσκευές, εξοπλισμού πληροφορικής κτλ).

Όμως για ποιο λόγω να κάνουμε ανακύκλωση;

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομείται ενέργεια και φυσικοί πόροι που παίρνουμε συνεχώς από τη φύση για τη κάλυψη των προσωπικών μας αναγκών. Εξοικονομείται όμως και ενέργεια για την κατασκευή όλων αυτών των προϊόντων καθώς δεν χρειάζονται τα στάδια επεξεργασίας της πρώτης ύλης. Εν συνεχεία προστατεύουμε το περιβάλλον μας και από αυτό της υγεία μας και το μέλλον των νέων γενιών.

Από οικονομικής απόψεως μέσα από την ανακύκλωση μπορεί να υπάρξει μία μακροπρόθεσμη πτώση ή μη αύξηση των τιμών των ανακυκλώσιμων προϊόντων καθώς δεν απαιτείται η εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. Κάποια ακόμη θετικά της ανακύκλωσης είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αίσθηση ικανοποίησης και συμμετοχής στη προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος μην ξεχνάτε ότι είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων να ανακυκλώνουν για να συνεισφέρουν στη προστασία του περιβάλλοντος και σε ένα καλύτερο μέλλον.

Δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει τη τελευταία θέση στην Ευρώπη ως προς την ανακύκλωση και ο λόγος είναι πως δεν υπάρχει για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.