Καταστροφή απορριμάτων

/Καταστροφή απορριμάτων
Καταστροφή απορριμάτων 2018-03-06T13:18:44+00:00

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και οι εταιρίες αγοράζουν εμπορεύματα και υλικά από διάφορους προμηθευτές, μερικά τυχαίνει να είναι ελαφρώς χτυπημένα ή κατεστραμμένα, να έχουν προκληθεί ζημιές στα κουτιά και γενικά να υπάρχουν διαφόρων μορφών ελαττώματα τα όποια οδηγούν τα προϊόντα αυτά σε απόσυρση. Προκειμένου λοιπόν να μην γίνει η πώληση αυτών σε χαμηλότερη τιμή από εμπόρους μαύρης αγοράς κτλ οι εταιρίες αυτές ζητούν από εταιρίες καθαρισμού και καταστροφής προϊόντων να τα καταστρέψουν. Εκτός όμως από αυτό μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα, ξύλα, πλαστικά κτλ τα όποια να μην χρειάζεται πλέον η επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσει ή ακόμη και να μην κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο για αυτό και να θέλει να τα καταστρέψει. Είμαστε και εμείς μία από τις εταιρίες καταστροφής ελαττωματικών και ακατάλληλων ειδών. Διαθέτουμε δύο μεθόδους καταστροφής απορριμμάτων την καταστροφή με την μέθοδο «τεμαχισμού» και την καταστροφή με τη μέθοδο «θραύσης με αρπάγη».

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 1. να ενοικιάζει κάδους απορριμμάτων/containers στις εταιρίες τους μεταφέρει σε αυτή και τους εγκαθιστά, με τους οποίους θα γίνεται η συλλογή απορριμμάτων.
 2. μετά τη συλλογή απορριμμάτων, την μεταφορά αυτών των κάδων
  • στο χώρο καταστροφής αυτών (στις εγκαταστάσεις μας) με τις μεθόδους που αναφέρονται στη συνέχεια.
  • ή ανακύκλωσης
  • ή αν πρόκειται για τρόφιμα στη μεταφορά για απόρριψη στα Χ.Υ.Τ.Α.
 1. παρέχουμε την βεβαίωση καταστροφής στους αρμόδιους της εταιρίας που μας κάλεσε.
 1. το κατεστραμμένο πλέον φορτίο οδηγείται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων οπού εκεί γίνονται αποδεκτά μόνο κατεστραμμένα υλικά.

Επιπρόσθετος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για τη καταστροφή των υλικών υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής το οποίο αναφέρει ακριβώς τι υλικά και σε τι ποσότητα δίνονται για καταστροφή. Όλες οι διαδικασίες γίνονται νόμιμα. Σε όλη την διαδικασία υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρίας που παρακολουθεί τη διαδικασία για αποφυγή λαθών. Τέλος δίνεται η δυνατότητα από την εταιρία να επιλέξει την ημέρα που θέλει να γίνει η καταστροφή των απορριμμάτων με πλήρη νομική κάλυψη.

Καταστροφή απορριμμάτων με τη μέθοδο τεμαχισμού

Για να δείτε βίντεο εκτέλεσης της μεθόδου κάντε κλικ εδώ.

Κατά τη διαδικασία αυτή τα στερεά απορρίμματα τα οποία μπορεί να είναι

 • Γυαλί
 • Ξύλο
 • Πλαστικό
 • Χαρτί
 • Υφάσματα
 • Μέταλλο

εισέρχονται στο μηχάνημα από το όποιο στην συνέχεια γίνεται ο τεμαχισμός στο 1 εκατοστό.

Καταστροφή με τη μέθοδο «θραύσης με αρπάγη».

Η συγκεκριμένη διαδικασία καταστροφής αφορά υλικά τα οποία είναι μεγαλύτερα και πιο ογκώδη και δεν μπορούν να καταστραφούν με τη μέθοδο τεμαχισμού εξ αρχής. Γίνεται καταστροφή στερεών υλικών όπως το πλαστικό, το ξύλο, το μέταλλο κτλ αλλά σε υπερμεγέθη αντικείμενα.