Συλλέκτες μπάζων

/Συλλέκτες μπάζων
Συλλέκτες μπάζων 2018-03-08T23:09:22+00:00

Η συλλογή μπάζων αφορά κυρίως κάθε είδος οικοδομικής δραστηριότητας και είναι άλλη μία δραστηριότητα που αναλαμβάνει η εταιρία μας να κάνει νόμιμα.

Με τους συλλέκτες μπάζων οι εργαζόμενοι εξοικονομούν χρόνο τον οποίο θα αφιέρωναν για την μεταφορά τους, διατηρείται το περιβάλλον καθαρό καθώς επίσης ελαφρύνουμε την κάθε εταιρία από επιπλέον έξοδα που θα χρειάζονταν να κάνουν οι ίδιοι για την συλλογή, την μεταφορά και την καταστροφή αυτών.

Διαθέτουμε συλλέκτες οι οποίοι είναι ασφαλείς κατά τη χρήση τους γιατί τα εξαρτήματα είναι γερά και η σύνδεση των εξαρτημάτων είναι σταθερή χωρίς κανένα κίνδυνο αποκοπής αυτών και δημιουργίας ατυχημάτων. Τέλος οι συλλέκτες έχουν εύκολη μεταφορά από οικοδομή σε οικοδομή.

Για τη τοποθέτηση του χρειαζόμαστε κάποιο μπαλκόνι ή στηθαίο. Το μεταλλικό στήριγμα μαζί με το roller τοποθετούνται σε σταθερό σημείο. Τα υπόλοιπα τμήματα του συλλέκτη με τη βοήθεια σχοινιού ανεβαίνουν τμηματικά στο ύψος του στηρίγματος. Στη συνεχεία συνδέονται μεταξύ τους με αλυσίδες και προκείμενου να μην υπάρξουν ατυχήματα τοποθετούμε το στήριγμα ασφαλείας. Όπου υπάρχουν ενδιάμεσοι όροφοι τοποθετούνται οι ενδιάμεσοι συλλέκτες. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή ώστε το μέγεθος των υλικών να μην ξεπερνάει το μέγεθος του συλλέκτη προκείμενου να μην καταστραφεί. Σε κτήρια άνω των τριών ορόφων απαιτείται χρήση και άλλου στηρίγματος καθώς επίσης το μήκος του κάθε συλλέκτη που βρίσκεται μέσα στον άλλον ανέρχεται στα 10cm τέλος δεν μπορεί να δοθεί κλίση μεγαλύτερη των 25 μοιρών στου συλλέκτες διότι θα δημιουργηθούν ατυχήματα και καταστροφή αυτών.

Τα χαρακτηριστικά των συλλεκτών μπάζων είναι τα εξής: Αποτελείται από μεταλλικό στήριγμα/βάση κορυφής και το roller βάρους 12 κιλών καθώς επίσης ο συλλέκτης κορυφής είναι ύψους 50 cm και το φάρδος της κορυφής ανέρχεται στο 1m. Ο σωλήνας ή αλλιώς συλλέκτης μπάζων, το κάθε κομμάτι του είναι ύψους 1,10m με μήκος άνω άκρου 0,50m και μήκος κάτω άκρου 40cm . Όλα τα κομμάτια είναι βάρους 12kg. Εκτός από αυτό υπάρχει και ο ενδιάμεσος συλλέκτης ύψους 1,10m και φάρδος κάθε άκρου ίσο με το φάρδος του σωλήνα μπάζων. Τέλος υπάρχει και το στεφάνι ασφαλείας φάρδους 46cm σε διάμετρο και βάρος 2kg.