Ξύλο

/Ξύλο
Ξύλο 2018-02-26T18:40:19+00:00

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά και την εγκατάσταση κάδου ή container στο σημείο που μας ζητηθεί, εκεί γίνετε η συλλογή των ογκωδών υλικών ξύλου ή μείξη αυτού με άλλα υλικά, τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται ο διαχωρισμός των υλικών, ο τεμαχισμός σε περίπτωση που χρειαστεί ή ζητηθεί από την εταιρία και τη μεταφορά τους σε εταιρίες ανακύκλωσης του ξύλου.

Η εταιρία μας συλλέγει και ανακυκλώνει:

– Τρίματα ή υπολείμματα από ξύλα εταιριών επίπλου

– ξύλινες παλέτες

– υπολείμματα ξύλου από οικοδομές

– κλαδιά δέντρων

– ξύλινες συσκευασίες όλων των είδους κτλ.

Γιατί να κάνω ανακύκλωση ξύλου;

Όπως και όλα τα άλλα υλικά της ανακύκλωσης έτσι και αυτό προκειμένου να σταματήσουμε την αδιάκοπη κοπή δένδρων, τη καταστροφή δασών και τη ρύπανση του περιβάλλοντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επανεπεξεργασία υλικών που θεωρούνται πλέον άχρηστα και οδηγούνται σε κάδους σκουπιδιών. Προκειμένου λοιπόν να προστατέψουμε το περιβάλλον την υγεία μας και το μέλλον των παιδίων μας γίνεται ανακύκλωση και του ξύλου για τη δημιουργία νέων ξύλινων κατασκευών.

Με την ανακύκλωση του ξύλου:

1ον οδηγούνται λιγότερα υλικά σε χώρους απορριμμάτων οπού εκεί πλέον το κάθε υλικό θεωρείται άχρηστο.

2ον μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.

3ον χρειάζεται λιγότερος χρόνος και ενέργεια προκειμένου να δημιουργηθούν ξύλινα προϊόντα από το να τα δημιουργήσουμε ξεκινώντας από τη πρώτη ύλη.

4ον δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

5ον υπάρχει αίσθηση ικανοποίησης από τους ίδιους τους ανθρώπους ότι συνεισφέρουν στην ανακύκλωση των προϊόντων και σε ένα καλύτερο μέλλον.