Ενοικίαση containers

/Ενοικίαση containers
Ενοικίαση containers 2018-02-26T18:38:47+00:00

Η εταιρία μας προσφέρει ενοικίαση containers- κάδων αποκομιδής και απόριψης απορριμμάτων.

Οι κάδοι οι οποίοι παρέχουμε είναι διαστάσεων: 10m3, 15m3, 35m3, οι οποίοι τοποθετούνται με ειδικά γερανοφόρα οχήματα. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε το κάδο που εσείς χρειάζεστε σε οποιαδήποτε μέρος μας υποδείξετε, για όσο χρονικό διάστημα εσείς επιθυμείτε.

Καλέστε στο σταθερό ή κινητό για άμεση εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα και σχεδόν πάντα αυθημερόν παράδοση για σημεία εντός Αττικής. Για εκτός Αττικής επικοινωνήστε μαζί μας για τους χρόνους παράδοσης.

Ποιος είναι ο σκοπός των κάδων;

Σκοπός των κάδων αυτών είναι η συλλογή μπαζών ή απορριμμάτων, σε

  • νεοαναγειρόμενες οικοδομές
  • πρόσθετες εργασίες υπαρχόντων κτηρίων
  • ανακαινίσεις
  • αποξηλώσεις (σε βιομηχανικούς χώρους, Δήμους και Κοινότητες).

Ακόμη κάποια πλεονέκτημα αυτών των κάδων είναι ότι:

  • με την ύπαρξη αυτών μειώνεται η απασχόληση που θα χρειάζονταν για τη φόρτωση και την εκφόρτωση,
  • διατηρείται και ο χώρος καθαρός από απορρίμματα που θα μείωναν την αισθητική του περιβάλλοντος, δεν χρειάζεται ,
  • δεν χρειάζεται φορτωτής για τη φόρτωση μπαζοφόρου οχήματος ,
  • δεν κλείνετε δρόμους, παρεμποδίζοντας έτσι την κυκλοφορία και τέλος
  • οι κάδοι αυτοί είναι λίγο μεγαλύτεροι από ένα επιβατικό αυτοκίνητο, σας λύνει επόμενος και το πρόβλημα στενότητας χώρου.

Επίσης η εταιρεία μας σας παρέχει και τις υπηρεσίες ειδικών φορτηγών με γερανούς και σταθερές καρότσες, για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Μηχανήματα που διαθέτουμε για ενοικίαση:

Open top container 10m3: (φωτογραφία)

Close top container 10m3: (φωτογραφία)

Open top container 15m3: (φωτογραφία)

Open top container 30m3: (φωτογραφία)

Press container 20m3: (φωτογραφία)

Όχηματα μεταφοράς του εξοπλίσμου:

  • Συλογής και μεταφόρας container 30m3 (με ανυψωτικό μηχανισμό): (φωτογραφία)